Dział serwisu oferuje priorytetowe wsparcie dla naszych stałych klientów, objętych Umową Serwisową. Podpisanie Umowy Serwisowej gwarantuje Państwu

  • stałą opiekę administracyjną nad zainstalowanymi serwerami i urządzeniami sieciowymi,
  • gwarantowany dostęp do kopii bezpieczeństwa, weryfikowanych przez administratorów,
  • priorytet interwencji w przypadku awarii lub innych zdarzeń nagłych.

Zapraszamy do stałej współpracy w ramach Umowy Serwisowej.

Oferujemy także usługi dla klientów, z którymi nie podpisaliśmy umowy.